Fandom

The Vault

Armor Class

123sider på
denne wikien
Add New Page
Diskusjon0 Share
Armor Class
88px
Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics
modifiserer: Sjansen til å treffe denne spesifike karakteren.
modifisert av: Agility, armor
første level: Samme som agility
relaterte perks: Dodger
relaterte traits: Kamikaze, Vat Skin (Fallout Tactics)
Van Buren
modifiserer: Sjansen til å unngå å bli truffet i kamp.How good your character is at avoiding being hit in combat.
modifisert av: Agility
første level:  ?
relaterte perks:  ?
relaterte traits:  ?

Armor Class, forkortet til AC, er en Sekundær statistikk i Fallout, Fallout 2, og Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. I Fallout 3 bruker man Damage Resistance (DR) istedenfor.

Modifiserer sjansen for å bli truffet. Forsvarerens AC blir trukket fra angriperens sjanse til å treffe.

Fra første level: Armor class er lik Agility. Gjennomsnittlige karakterer vil ha en Armor class på 5.

Modifisert av: Agility, Armor og Perks.

Se Kamp for mer informasjon om hvordan kamp funker.


Stubb
Denne artikkelen er en stubb, en artikkel som er for kort til å inneholde mer en grunnleggende informasjon om emnet. Du kan hjelpe The VaultNO ved å utvide den.
Sekundære Statistikker

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki